ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall uppfylla sitt ändamål genom att omhänderta och förvalta de av stiftaren till stiftelsen överlämnade konstverken och övrig fotografisk kvarlåtenskap så att dessa hålls
samlade för framtiden. Stiftelsen skall också kunna tillhandahålla verk och vetenskapligt material till konstvetenskapligt ändamål. Stiftelsen skall kunna placera verk hos viktiga institutioner, efter skriftligt medgivande från destinatärskretsen. Stiftelsens konstsamling skall kunna visas efter särskilt beslut av styrelsen. Stiftelsen skall också kunna låna ut eller hyra ut hela eller delar av samlingen till museer eller motsvarande utställningsarrangör för visning. Alla andra eventuella handlingar eller önskemål som direkt eller indirekt berör Gunnar Smolianskys konstnärskap kräver stiftelsens styrelses godkännande och skall göras i samförstånd med destinatärskretsen. Eventuellt utdelande av ett stipendium i Gunnar Smoliankys namn skall ske i samförstånd med destinatärskretsen. Likvid för försålda konstverk ur lager samlingen skall användas för bestridande av stiftelsens driftskostnader, utdelning till destinatärskretsen samt eventuellt stipendium till verksam fotograf.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gunnar Smoliansky
Organisationsnummer:802481-9891
Adress:
  • Jäger Márky Arén
  • Fyradalersgatan 31
  • 413 19 Göteborg
Telefonnummer:0705-740591
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS