ÄNDAMÅL

[.] med ändamålet att verka för att utbildning och utveckling skall bli tillgänglig för alla.

Ändamålet är också att medverka till implementering och utveckling av forskning, innovation, utbildningsmetodik och kunskap i regional, nationell och global samverkan med individ, näringsliv, utbildningsorgan, samhälle, ideella organisationer, forskningsinstitut eller andra aktörer.

Uppfyllelsen av ändamålet skall ske genom utdelning av stipendier eller ekonomiska bidrag till den som önskar finansiellt stöd för att förverkliga sitt utbildningsmål, samt genom att stiftelsen implementerar metoden för självfinansierande utbildningsmatchning och andra verksamheter eller projekt som leder till uppfyllande av ändamålet.

………

Stiftelsens ändamål är att verka för att utbildning och individuell utveckling ska vara tillgänglig för alla genom att medverka till implementering och utveckling av forskning, innovation, utbildningsmetodik och kunskap i regional, nationell och global samverkan med individ, näringsliv, utbildningsorgan, samhälle, ideella organisationer, forskningsinstitut eller andra aktörer.

Ändamålet skall uppfyllas genom implementering av metoden för självfinansierande utbildningsmatchning samt utdelning av stipendier till den som önskar finansiellt stöd för att förverkliga sitt utbildningsmål.

Stiftelsen skall bedriva och finansiera verksamhet och projekt i enlighet med de stadgade ändamålen.

Stiftelsen delar av sitt överskott ut stipendium, eller bidrag, till destinatörer som främjar stiftelsens ändamål, där förtur skall ges till de som har anknytning till stiftelsens verksamhet.

Destinatörer kan vara både fysiska och juridiska personer som möter kriterierna för vid var tid gällande stiftelsevärdegrund vilken, i enlighet med stiftelseförordnandet, utgår från alla människors lika värdighet och rättigheter.

Stiftelsen kan ge gåvor av sina tillgångar för att främja stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:UtbildningsStiftelsen
Organisationsnummer:802482-0386
Adress:
  • Cederström
  • Ingemarsgatan 5
  • 11354 Stockholm
Telefonnummer:070-1648600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS