ÄNDAMÅL

3.1. Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv (i det följande kallat ”Stiftelsen”) har som ändamål är att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald, det äldre kulturarvet i främst jord-och skogslandskapet, livgivande vattenmiljöer samt naturlig kolinlagring.
3.2. Stiftelsen ska uppnå sitt syfte genom att förvärva mark, avtala om nyttjanderätt till mark samt förvalta mark, inklusive investeringar samt avyttring av mark. Stiftelsen ska kunna äga, köpa och sälja andelar av bolagsägd mark, så länge som det gynnar stiftelsens syfte och ändamål.
3.3. Områden som förvärvats i sin helhet och som bedöms ha höga befintliga värden avseende natur och/eller kulturarv ska skyddas permanent.
3.4. Resultatet av Stiftelsens engagemang är enbart till gagn för allmänheten – Stiftelsen utgör en allmännyttig Stiftelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv
Organisationsnummer:802481-9370
Adress:
  • Sindre Magnusson
  • St Pauli Kyrkogatan 17
  • 211 49  Malmö
Telefonnummer:070-2144367
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS