ÄNDAMÅL

Ändamål enligt testamente den 15 januari 1923. ”Avkastningen skall användas till stipendier om lägst femhundra (500) kronor till studerande i läroverkets tvenne (2:ne) högsta klasser eller ringar, vilka ämna fortsätta sina studier vid universiteten i Upsala eller Lund i teologiska eller filosofiska fakulteterna. Stipendierna få bibehållas av samma personer under tvenne (2:ne) läsår för så vitt ej anmärkning mot vederbörande förekommer.” Kammarkollegiets permutationsbeslut 1978-04-27: Donationsfonden får gälla gymnasieskolan i Karlstads kommun samt att minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gudmundifonden
Organisationsnummer:873202-3307
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 366 925 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS