ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att a) förvärva, förvalta och äga aktier i ett aktiebolag som innehar samtliga mönsterrättigheter till Gudrun Sjödéns produktion, b) främja design och hantverk, global hållbarhet, vetenskaplig forskning inom det textila området samt c) främja kvinnligt entreprenörskap och annan likvärdig verksamhet. Ändamålen under punkterna b och c, ovan, kan främjas exempelsvis genom stipendier eller andra bidrag till personer och organisationer i Sverige eller internationellt. Fördelning mellan dessa ändamål får ske efter vad som befinns lämligt för respektive år och det finns härvid inget hinder mot att främja enbart ett av ändamålen. Anställda inom koncernern Gudrun Sjödén Group äger, med lika rätt som annan, möjlighet att ansöka om medel ur stiftelsen. Stiftelsen har rätt att i framtiden ta emot gåvor och andra donationer och har rätt att bedriva insamlingsverksamhet. Tillskott till stiftelsen utgör bundet eller fritt kapital, utifrån givarens avsikt. I det fall tillskott är att betrakta som fritt kapital kan det användas direkt i stiftelsens verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gudrun Sjödén Foundation
Organisationsnummer:802481-2151
Adress:
  • Gudrun Sjödén
  • Bastugatan 31
  • 118 25 Stockholm
Telefonnummer:070-3529948
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS