ÄNDAMÅL

Utdelningen skall komma elever vid grundskolan tillgodo och företrädesvis användas för – belöning eller uppmuntran åt elev, som visar goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, – belöning till elev, som ägnat arbete åt teater och musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott, – stipendier för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, – hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, – studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, – förvärv av material m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grundskolans i Oskarshamn samfond
Organisationsnummer:832800-7227
Adress:
  • Oskarshamns kommun
  • Box 706
  • 572 28 Oskarshamn
Telefonnummer:0491-88000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:358 478 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS