ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Avkastning, får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Den för utdelning disponibla avkastningen av fonden skall enligt beslut av skolstyreslen i Tanum 3 användas till förmån för eleverna i grundskolan i Tanums kommun, företrädesvis för: belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i visst eller vissa ämnen, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller gymnastik eller idrott, belöning till elev för insatser inom elevernas föreningsverksamhet, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av materiel, eller andra saker för elevernas trevnad eller för föreningsverksamheten bland dessa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen grundskolan i Tanums kommun samfond
Organisationsnummer:855900-5742
Adress:
  • Tanums kommun
  • Apoteksvägen 3
  • 457 81 Tanumshede
Telefonnummer:0525-18262
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS