ÄNDAMÅL

Min återstående kvarlåtenskap ska bilda en fond benämnd Gunnar Bondessons donationsfond för Lutherhjälpen. Denna fond ska förvaltas av kyrkorådet i Köping församling. Ränteavkastningen på innestående belopp i fonden ska varje år tillfalla Lutherhjälpens fasteinsamling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gunnar Bondessons donationsfond för Lutherhjälpen
Organisationsnummer:817604-3779
Adress:
  • Kyrkokansliet
  • 75170 Uppsala
Telefonnummer:018-169500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:230 807 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS