ÄNDAMÅL

1:o dels understöd till yngre slägtmedlemmars uppfostran och utbildning, samt åt behöfvande medlemmar av ätten, 2:o dels bidrag till utgifvande af skrifter rörande slägtens historia, vårdande af slägtmedlemmars grafvar m.m. Så snart slägtfonden uppnått ett belopp af Femtiotusen (50.000) kronor, må högst hälften af årliga afkastningen användas, den andra hälften skall läggas till kapitalet till dess detta har uppnått Etthundratusen (100.000) kronor. Därefter må 3/4 af räntebehållningen för året användas och återstående 1/4 läggas till kapitalet. De årliga bidragen eller på annat sätt erhållna medel skola städse kapitaliseras och få icke användas till utdelning. Skulle grefliga ätten Lewenhaupt utslockna, skola fondens tillgångar tillfalla Riddarhuset under benämning af Ätten Lewenhaupts slägtfond, och skall årliga inkomsten af denna fond, sedan minst 5 % af densamma lagts till kapitalet, användas dels till vårdande af ätten Lewenhaupts grafvar, epitafier o. d., som ej på annat sätt vårdas, dels till stipendier och understöd för manliga och kvinnliga medlemmar af Riddarskapet och Adeln, med företräde för sådana, som styrka sig härstamma från grefliga ätten Lewenhaupt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grevliga ätten Lewenhaupts släktfond
Organisationsnummer:815600-3124
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS