ÄNDAMÅL

1 :mo) Utav årliga räntan, sedan stadgade förvaltningskostnader blivit avdragna, lägges en tiondedel till kapitalet, varefter återstoden av räntebehållningen tilldelas vår syster fröken Stephanie Klingspor, så länge hon lever, och efter hennes död till då levande äldsta kvinnliga medlem av friherrliga ätten Klingspor och så vidare till äldsta kvinnliga medlem av ätten. 2:do) Finnes ej någon kvinnlig medlem av friherrliga ätten Klingspor, går räntebehållningen till manlig medlem av samma ätt, som därav är i behov. 3:o) Finnes ej kvinnlig medlem eller manlig sådan, som är i behov därav, tilldelas räntebehållningen kvinnlig eller manlig frälse eller ofrälse, som härstammar i rätt nedstigande led från Grevinnan Mathilde Klingspor samt visar sig vara i behov av understöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grevinnan Mathilde Klingspors fond
Organisationsnummer:802001-7797
Adress:
  • Box 2022
  • 10311 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS