ÄNDAMÅL

Familjebandets stärkande och släktens själfhjälp. I sistnämnda syfte bildas en fond, från hvilken utdelas dels understöd till unga medlemmar af släkten, hvilkas uppfostran närmaste anförvanter icke ensamma förmå bestrida, dels ock understöd och pensioner till äldre medlemmar, hvilka befinna sig i ömmande omständigheter. Understöd kan endast tillkomma den, som är medlem af nämnda ätt eller före gifte i annan släkt tillhört densamma. Understöd från fonden får ej lämnas förrän densamma uppgår till 20,000 kronor. Hela den årliga afkastningen får ej användas till pensioner och understöd, utan skall minst en femtedel däraf afsättas till ökande af kapitalet. Skulle grefliga ätten von Rosen utdö, skola fondens tillgångar tillfalla Riddarhuset under benämning ”Grefliga ätten von Rosens släktfond”, och skall räntan däraf användas till understöd eller pensioner för medlemmar af Ridderskapet och adeln, med företräde för dem, som kunna styrka sig härstamma från grefliga ätten von Rosen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen grevliga ätten von Rosens släktfond
Organisationsnummer:802002-8448
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS