ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bereda understöd åt medlemmar av släkten Hamilton med tillämpande av samma föreskrifter, som gälla den av Hamilltonska förvaltade stiftelsen ”Hamiltonska släktfonden”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grevinnan Hedvig Hamiltons fond
Organisationsnummer:802001-3275
Adress:
  • Hamiltonska Släktföreningen
  • Thorsvi Gård
  • 745 99 Enköping
Telefonnummer:0706-531199
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS