ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av fonden, efter eventuellt avdrag för skatter, skall företrädesvis användas såsom understöd åt den eller de av mina barn, som finnas vara i behov av understöd. Efter det mina samtliga barn avlidit, äger släktföreningens styrelse disponera över fondens avkastning i överensstämmelse med de för föreningens verksamhet i övrig gällande grunder. Därest under något år avkastningen av fonden icke alls eller blott delvis skulle utdelas såsom understöd, skall den oanvända delen läggas till fondens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grevarna John R och J W Hugo Hamiltons minnesfond
Organisationsnummer:802001-3333
Adress:
  • Hamiltonska Släktföreningen
  • Thorsvi Gård
  • 745 99 Enköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS