ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall uteslutande användas till följande ändamål, nämligen ett eller flera för det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län *, särskilt Mariestads samhälle samt arbetarna vid Katrinefors Bruk nyttiga ändamål, dock ej sådana, som böra fyllas genom uttaxering å vederbörande kommuns medlemmar eller ovillkorligen bekostas av kronan, landstinget eller vederbörande kommun. Sådana ändamål kunna vara: främst välgörande inrättningar av alla slag, så ordnade, att meddellösas och behövandes bästa främjas och deras behov tillgodoses därnäst kostsamma anstalter för befordrande av 1. undervisning, i synnerhet för industriarbetare, samt avsedd att höja handel och industri 2. sundhet och hälsovård 3. anläggning av allmänna platser och deras förskönande m.m. * Med Skaraborgs län avses således kommunerna: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång. Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Grevillis fond
Organisationsnummer:866000-0699
Adress:
  • Stig-Göran Dennisson
  • Västerlånggatan 22
  • 542 30 MARIESTAD
Telefonnummer:070-643 68 53
E-post:stig-goran.d@outlook.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS