ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål är att anskaffa och upplåta goda och sunda bostäder åt skötsamma mindre bemedlade personer och familjer mot ett hyresbelopp som, med hänsyn till förhållandena i skilda fall kan sättas lägre än på bostadsmarknaden rådande hyror. Företräde till förhyrande av lägenheter i stiftelsens byggnader tillkommer sådana personer och familjer, som av vissa orsaker, såsom förekomst av flera minderåriga barn eller på grund av sjukdom, lyte och dylikt hava svårighet att på vanligt sätt tillfredsställande tillgodose sitt bostadsbehov. Denna företrädesrätt gäller endast så länge de förhållanden, vilka utgöra förutsättningar för företrädesrätten, äro för handen. Företrädesrätten tillkommer icke personer eller familjer, som åtnjuta ordinarie fattigvårdsunderstöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Olof och Caroline Wijks stiftelse
Organisationsnummer:857201-9365
Adress:
  • Riksbyggen
  • Box 31060
  • 400 32 Göteborg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:17 918 577 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS