ÄNDAMÅL

Denna stiftelse skall ha till ändamål att bereda bostad eller lämna bidrag till boende åt äldre hantverkare med hemvist i Västerås eller änkor efter sådana. Kostnadsbehovet tillfredsställs genom ianspråktagande av årlig avkastning. Ansökan om bidrag ställs skriftligen till Stiftelsens styrelse. Av avkastningen skall årligen en tiondel läggas till kapitalet. Inkommer inga ansökningar skall avkastningen läggas till kapitalet.

Här kan stiftelsen lägga ut valfri text, t.ex. detaljerad information om förvaltning, ansökningstid etc. och längre ner lägga en pdf med ansökningsblankett för den händelse stiftelsen använder det.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl Emil Tengströms stiftelse för uppförande av ett hantverkarhem i Västerås
Organisationsnummer:878002-2706
Adress:
  • Patrik Ådemark
  • Närkevägen 25
  • 722 44 VÄSTERÅS
Telefonnummer: 070-635 07 15
E-post:patrik.ademark@ademark.se
Ansökningstid:1 januari — 31 december
Kontaktperson:Patrik Ådemark
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS