ÄNDAMÅL

Ändamålet är att främja barns och ungdoms vård, fostran och utbildning samt att främja vård av behövande, ålderstigna, sjuka och lytta. Tillgodoseendet av dessa ändamål skall ske på så sätt, att det i första hand blir utövare och förutvarande utövare av den enskilda hotell- och restaurangnäringen, deras änkor och barn samt andra dem närskylda, som skola komma i åtnjutande av hjälp, understöd och stipendier från stiftelsen. Även personal i förtroendeställning, som varit verksam inom ovan nämnda näring och som är oförmögen att arbeta och i behov av hjälp, må komma ifråga för understöd från stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Greta och Gustaf Bergs Minnesfond
Organisationsnummer:802006-9640
Adress:
  • Visita
  • Box 3546
  • 10369 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-762 74 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS