ÄNDAMÅL

Att utan enskilt vinstsyfte till personer, huvudsakligen under 25 år, som är anställda hos Nordiska Maskinfilt Aktiebolaget (NMA) eller dess dotterbolag i Halmstad, lämna understöd för beredande av sådan undervisning och utbildning vid särskilda därför avsedda institutioner (allmänna undervisningsverk), som förutsättes för att stiftelsen skall få åtnjuta inskränkt skattskyldighet enligt 53 § 1 mom e) kommunalskattelagen, som är till gagn för de anställdas verksamhet hos bolagen.

Stiftelsens styrelse skall med iakttagande av det angivna ändamålet besluta om lämnande av understöd och därvid meddela de närmare föreskrifter angående sättet för utbetalningen m m, som i varje särskilt fall erfordras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gottfrid Westerbergs stipendiefond för undervisning och utbildning av personal hos Nordiska Maskinfilt Aktiebolag
Organisationsnummer:849201-0767
Adress:
  • Albany International AB
  • Box 510
  • 301 80 Halmstad
Telefonnummer:035-147 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS