ÄNDAMÅL

Stiftelsen, som bildades på grunder av ett penningbelopp om 25.000:- kr, vilket överlämnats av Föreningen för Norrlands fasta försvar, har till ändamål att genom utdelande av stipendier eller på annat sätt främja forskning inom det skyddstekniska området. Stipendier, eller annat bidrag, kan tilldlelas såväl officerare som civil personal, vilka gjort eller kan förväntas att med stöd av dem tilldelade stipendier eller bidrag göra insatser för den skyddstekniska utvecklingen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fortifikationskårens Forskningsfond
Organisationsnummer:802405-9811
Adress:
  • SEB Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS