ÄNDAMÅL

Ändamålet är att afkastningen deraf utdelas årligen till alla veterinärer, som uppfylla här nedan stadgade villkor.
För att blifva delaktig i denna fond fordras, att vara svensk medborgare; att varit ledamot i minst 10 år af Svenska Veterinärläkareföreningen och betalt derför stadgade afgifter samt dessutom högst 1,0 provent av gällande basbelopp enligt lag om allmän försäkring; att hafva fyllt sextio lefnadsår; att vara legitimerad veterinär och aflagt sådan fullständig examen vid Veterinär Institutet i Stockholm; att pensionen beräknas för calenderår; att pensionerna fördelas efter antal år, som pensionsberättigade varit ledamöter uti Svenska Veterinärläkareföreningen och för samma år erlagt den här ofvan stadgade afgiften till Understödsfonden; att då vid fördelningen skulle blifva öfver jemna kronor pr år, lägges öfverskottet till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sveriges Veterinärförbunds Enskilda Pensionsfond
Organisationsnummer:802406-1635
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst
  • Box 7504
  • 10392 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6790600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS