ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att i särskilda årsfonder förvalta de tillgångar som Försäkringsaktiebolaget Skandia och Livförsäkringsaktiebolaget Skandia vid olika tillfällen kan komma att överlämna till stiftelsen. Syftet är att ge personalen inom Skandia ett ökat intresse för bolagets ekonomi och att stimulera medarbetarna till ökade arbetsinsatser. Tillgångar ska uteslutande komma de anställda till godo.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gamla Skandianen
Organisationsnummer:802010-2052
Adress:
  • PRI Stiftelsetjänst
  • Box 7504
  • 10392 Stockholm
Telefonnummer:072-5549900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS