ÄNDAMÅL

1. Stiftelsens ändamål är att öka livskvaliteten för personer mellan 18 och 30 år som på grund av svår sjukdom, primärt cancersjukdom, behöver vara inneliggande på sjukhus under längre/täta
perioder eller på annat sätt begränsas av sin sjukdom. Detta sker genom att erbjuda socialt stöd och/eller ekonomiskt bistånd. Vad som ökar livskvaliteten är upp till varje sökande och
bedöms av styrelsen.

2. Att utdela minst ett stipendium varje år till någon som trots sin sjukdom visat prov på exceptionell kämpaglöd alternativt till någon som inte själv är drabbad av sjukdom, men på något vis kämpat för att förbättra livet och/eller framtiden för andra människor.

3. Att öka allmänhetens samt vårdpersonalens förståelse för dessa människors situation.

4. Stiftelsen kan också driva projekt samt anordna evenemang.

5. Att vara en organisation utan koppling eller anknytning till politiska eller religösa intressen.

6. Alla andra syften, åtgärder och handlingar vilka kan eller skulle kunna främja stiftelsens ändamål såsom det utrycks i dessa stadgar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Alexanderfonden Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802480-5080
Adress:
  • Maria Lindgren
  • FÃ¥gelsÃ¥ngsgatan 23
  • 252 20 Helsingborg
Telefonnummer:073-3911953
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS