ÄNDAMÅL

Understöd till adliga damer. Företräde för: 1) avkomlig efter donatorerna, grosshandlare G A Du Rietz och hans hustru Louise Du Rietz 2 ) övriga avkomlingar efter löjtnanten Johan Fredrik Du Rietz och hans husftru Johanna Ulrika Charlotta Borgh 3) övriga tillhörande släkten Du Rietz eller annan adlig släkt

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen G. A. Du Rietz´ pensionsfond
Organisationsnummer:102016-3810
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS