ÄNDAMÅL

Att stödja utbildningen och utvecklingen av nästa generations professionella designers genom kandidat- och masterutbildning på industridesignutbildningen vid Lunds universitet samt positionera skolan som en världsledande skola för industridesign.”För att uppnå detta ska Stiftelsen bidra till:* Studiestipendier som täcker studie- och levnadsutgifter för grund- och förskarutbildning;* Utbildning och forskning relaterad till industridesign;* Tvärvetenskapliga kurser och seminarier relaterade till industridesignutbildning:* Skäliga personal- och administrationskostnader inom industridesignutbildningen vid Lunds universitet;* Seminarier, konferenser och workshops relaterade till kurser och projekt på industridesignutbildningen vid Lunds universtitet;* Innovativa och miljövänliga industridesignprojekt vilka gynnar många människor.Medlemmar av familjen Kamprad har inte rätt till bidrag från Stiftelsen eller att agera som mottagare av medel på något annat sätt. Medlemmar i Kamprad-familjen inkluderar Ingvar Kamprads söner: Peter, Jonas och Mathias Kamprad, och deras ättlingar, samt sambor, partners eller make/make till sönerna och deras ättlingar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingvar Kamprad Design Foundation
Organisationsnummer:802481-1740
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Stiftelseförvaltning, Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-2227145
E-post:krister.astrand@eken.lu.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS