ÄNDAMÅL

Att stödja utbildningen och utvecklingen av nästa generations professionella designers genom kandidat- och masterutbildning på industridesignutbildningen vid Lunds universitet samt positionera skolan som en världsledande skola för industridesign.”

För att uppnå detta ska Stiftelsen bidra till:
* Studiestipendier som täcker studie- och levnadsutgifter för grund- och förskarutbildning;
* Utbildning och forskning relaterad till industridesign;
* Tvärvetenskapliga kurser och seminarier relaterade till industridesignutbildning:
* Skäliga personal- och administrationskostnader inom industridesignutbildningen vid Lunds universitet;
* Seminarier, konferenser och workshops relaterade till kurser och projekt på industridesignutbildningen vid Lunds universtitet;
* Innovativa och miljövänliga industridesignprojekt vilka gynnar många människor.

Medlemmar av familjen Kamprad har inte rätt till bidrag från Stiftelsen eller att agera som mottagare av medel på något annat sätt. Medlemmar i Kamprad-familjen inkluderar Ingvar Kamprads söner: Peter, Jonas och Mathias Kamprad, och deras ättlingar, samt sambor, partners eller make/make till sönerna och deras ättlingar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ingvar Kamprad Design Foundation
Organisationsnummer:802481-1740
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Stiftelseförvaltning, Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-2227145
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS