ÄNDAMÅL

Hvaraf räntan – sedan förvaltningskostnaden afdragits – är avsedd att bilda en pension, som årligen tilldelas en fattig fröken, som är inskrifven i Vadstena Adliga Jungfru Stift, har fyllt 56 år och är i behof af understöd. Dock gör jag härvid det förbehållet, att jag sjelf, under min återstående lifstid, får uppbära räntan och att den sedan efter min död tillfaller min Hushållerska och trotjänarinna Maria Forsberg (född 1853-2/7) att hvarje år, under hennes lifstid, af henne uppbäras i December månad såsom julgåfva från mig. Efter hennes död skall pensionen, i jemnadt tiotal kronor och sedan något belopp afsatts till fordens förstärkning, tilldelas den Stiftsfröken, Riddarhusdirektionen behagar utse till pensionär.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fröken Cecilia Roos´ af Hjelmsäter fond
Organisationsnummer:802002-8331
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS