ÄNDAMÅL

a) Ifrågavarande kapital skall ständigt förbliva orört. b) Räntan därav skall under namn av Fröken Thomasine Reuterskiölds stipendium tillfalla min svägerska Fru Anna Reuterskiölds, född Stenberg, i Kristinastad. Efter hennes död skall den utgöra ett stipendium till ogift fröken med namnet Reuterskiöld eller annat namn, dock alltid så, att den mest behövande bland mina närmaste anhöriga har företräde. Stipendiet må behållas så länge innehavarinnan är ogift. Skulle bland mina släktingar ej finnas någon ogift fröken i behov av och berättigad att söka detta stipendium må det även lämnas åt en änka, som heter eller har hetat Reuterskiöld. Gifter hon sig, mister hon stipendiet. Därest icke bland mina släktingar skulle finnas någon ogift eller änka, må stipendiet bliva ett s. k. ”uppfostringsstipnedium” för gosse Reuterskiölds, dock får i detta fall stipendiet ej behållas längre än till dess innehavaren fyllt 25 år. även i de två senare fallen skall iakttagas att den mest behövande av mina närmaste anhöriga har företrädet. Skulle så hända att min släkt dör ut, skall av avkastningen från ifrågavarande fond beredas understöd åt medlemmar å andra å svenska Riddarhuset introducerade ätter, därvid Riddarhusdirektionen må bestämma den ordning, i vilken medlem slola utgå.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fröken Thomasine Reuterskiölds fond
Organisationsnummer:802002-7861
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS