ÄNDAMÅL

a) årliga räntan af den sålunda bildade fonden skall delas i fem så lika stora stipendier, som med hänsyn till räntans belopp möjligt är, och efter ansökan tilldelas de mäst behöfvande af min släkt, hvarvid de kvinnliga medlemmar af släkten, som f. n. genom gifte fått annat namn, jämväl äro berättigade att söka stipendium, men efter deras död endast de, som bära namnet Ridderborgs, män eller kvinnor; b) de ”mest behöfvande” bestämmas i förhållande till samtliga personer, som genom födseln erhållit namnet Ridderborg, så länge nu lefvande kvinnliga medlemmar, som genom gifte fått annat namn, lefva; sedermera är det afgörande en jämförelse emellan dem, som bära namnet Ridderborg; c) skulle icke någon alls eller ett ringare antal något år anmäla sig till stipendiernas sökande, skall räntan helt eller delvis läggas till kapitalet, och med räntan å hela den sålunda ökade fonden förfaras enligt ofvan; d) skulle Ridderborgska släkten utdö, skola ofvanstående fem stipendier tilldelas behöfvande ogifta adliga fröknar eller änkor, med företräde för dem, som tillhöra med Ridderborgska släkten befryndade adliga familjer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fröken Mathilda Ridderborgs släktfond
Organisationsnummer:802002-8034
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS