ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bevilja pensioner och andra penningbidrag till behövande personer som

1. varit anställda i familj i Göteborg minst 15 år och som slutat sin anställning efter uppnådd allmän pensionsålder eller på grund av sjukdom ellerpå grund av att arbetsmöjligheten upphört genom arbetsgivarens frånfälle eller motsvarande händelse varefter nytt arbete av enahanda slag ej stått att erhålla

2. på heltid och i gemensam bostad under minst 15 år vårdat anhörig och som uppnått allmän pensionsålder

3. varit anställda i familj mindre än 15 år men i övrigt uppfyller de under punkt 1 angivna förutsättningarna vartill kommer dels att de sökande skall visa sig vara i särskilt behov av understöd, dels att stiftelsens resurser förslår till ytterligare bidrag sedan kvalificerade sökande enligt punkterna 1 och 2 tillgodosetts

4. varit verksamma under minst 15 år i vårdande yrke och som uppnått allmän pensionsålder eller i förtid slutat anställningen på grund av antingen sjukdom eller annan omständighet, varöver de själva inte kunnat råda, och som visar sig vara i behov av understöd enligt de definitioner, som styrelsen från tid till annan må fastställa.

Stiftelsens verksamhetsområde är Göteborgs kommun, dock att den som haft anställning enligt punkt 1 men sedan utflyttat från kommunen skall kunna uppbära pension eller bidrag.

Sökande av pension/bidrag, som innehaft anställning enligt punkt 1 har företräde framför övriga sökanden. Vidare har bland flera sökanden den företräde som under i övrigt lika omständigheter varit verksam hos en och samma familj och under även i detta fall i övrigt lika omständigheter den som har varit verksam längsta tiden i Göteborg.

Under i övrigt lika omständigheter har kvinnliga sökanden företräde före manliga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Pensionsinrättningen för ålderstigne eller sjuklige tjänare i Göteborg
Organisationsnummer:857202-9786
Adress:
  • SEB Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS