ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig historisk forskning, i främsta rummet sådan som har anknytning till den Bernatotteska ätten eller till Sveriges historia under konungarna av huset Bernadotte.
Stiftelsens ändamål må av dess styrelse fullföljas genom anslag av tillgängliga kapital- eller räntemedel:
1) till enskilda forskare eller vetenskapliga institutioner för forskningsuppgifter.
2) till forlöpande upprustning och ordnande av arkivet, så att det på nöjaktigt sätt kan tjäna den vetenskapliga forskningen.
3) till avlöning åt erforderlig personal för arkivets vård och skötsel samt
4) till annat ändamål, som styrelsen finner gagna vetenskaplig historisk forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bernadotteska Arkivet
Organisationsnummer:802000-3185
Adress:
  • Kungl Slottet
  • 107 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-402 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS