ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är
– att öka kunskapen om Claes Janssens teori/modell Förändringens fyra rum och den personliga dialektik hos individer och i grupper, organisationer och samhällen;
– att främja forskning och utveckling avseende tillämpningen av Claes Janssens teori/modell Förändringens fyra rum samt att bevara dess grundvärden och utformning;
– att bekämpa kollektiv censur globalt;
– att främja effektivitet och välbefinnande hos outsiders, i synnerhet utpräglade outsiders;
– att verka för dialog, syntes och ömsesidigt realistiskt beroende mellan censurvänner (NEJ-svarare) och outsiders (JA-svarare);
– att initiera och stödja en global förening för Fyrarummarens vänner;
– att instifta ett pris att utdelas årligen till någon (fysisk person eller organisation) som utfört förtjänstfulla insatser för att främja stiftelsens ändamål;
– att till personer som visat sig ha grundläggande kunskaper inom Förändringens fyra rum, utdela stipendier till forskning och utveckling som har till syfte att främja stiftelsens ändamål;
– stiftelsen ska bedriva näringsverksamhet för att främja ändamålet.

Begreppen ”personlig dialektik”, ”censur” och ”outsiders” definieras som i Claes Janssens skrifter.

Av medel som årligen tillförs stiftelsen skall minst 30 procent avsättas för konsolidering upp till ett samlat kapital på 1 mkr. Därefter får årligen användas maximalt 80 procent av i stiftelsen ansamlade och under året tillförda medel. Medel skall användas till bl a att finansiera en tidskrift eller annat media (t ex tryckt och/eller på internet), ett pris samt forskning och utveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Förändringens fyra rum
Organisationsnummer:802477-7701
Adress:
  • Drottninggatan 55
  • 111 21 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-677 00 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS