ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja och stimulera verksamheten vid Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU) eller liknande verksamhet inom ramen för Lunds universitet.

Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom att lämna bidrag till verksamheten vid ACLU. Detta kan ske genom ekonomiskt bidrag till förtäring vid seminarier, konferenser och andra arrangemang, tryckning och utgivande av skrifter inom ACLU:s verksamhetsområde, resor och logi för gästande föreläsare eller annan kostnad som uppstår vid arrangemang eller verksamhet i ACLU:s regi.

Stiftelsen ska också genom stipendier och bidrag kunna stödja forskning och utbildning inom det affärsjuridiska området vid Lunds universitet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för stöd till verksamheten vid Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet
Organisationsnummer:802482-2671
Adress:
  • Mannheimer Swartling
  • Box 4291
  • 20314 Malmö
Telefonnummer:0709777895
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS