ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i Einar Operating AB:s och Thomas Carlzons anda verka för att främja:
– idrott
– omsorg om barn och ungdom
– social hjälpverksamhet
– utbildning
– vetenskaplig forskning
– hållbara nyskapande idéer för en bättre planet och insatser för fred och frihet
– därtill näraliggande områden.

Styrelsen har rätt att fritt fördela stiftelsens medel inom angivna ändamål och kan således under viss tid inrikta hela sin verksamhet på ett eller ett begränsat antal områden. Främjandet ska ske i Sverige. Styrelsen får årligen dela ut minst ett stipendium eller projektstöd under benämningen ”Thomas Carlzon Prize” till en eller flera fysiska eller juridiska personer som genom eget projekt avser främja något av de ovan angivna ändamålen.
Stiftelsen får i övrigt verka för sina ändamål genom direkta bidrag eller annat stöd åt såväl enskilda personer som organisationer, företag, institutioner eller forskningsgrupper.
Stiftelsen får också främja de ovan angivna ändamålen genom ekonomiskt stöd till annan
organisation som i sin tur främjar ett eller flera av stiftelsens ändamål. Vidare kan stiftelsen verka för att sprida information och öka kunskapen inom ovan nämnda områden.
Stiftelsen ska bedriva insamling av medel för att dess ändamål ska kunna främjas. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet direkt eller genom dotterbolag för att främja ändamålet eller för att på annat sätt stödja stiftelsens verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Einar Operating insamlingsstiftelse, Thomas Carlzon Prize
Organisationsnummer:802482-2663
Adress:
  • Gustav Einarsson
  • Schwerinvägen 14
  • 352 72 Växjö
Telefonnummer:0706642925
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS