ÄNDAMÅL

skall förvaltas […] som en stipendiefond för Ersta Diakonissanstalts elever.

[…] av fondens avkastning skall varje år fr o m 1983 tills vidare utdelas 80% av avkastningen till en skötsam elev, som är svensk medborgare och inte röker, dricker eller använder narkotika. All övrig avkastning av fonden skall tillföras fondsumman fram till det år då densamma vuxit till kronor åttiotusen (80.000:-) varefter hela årsavkastningen årligen skall utdelas till två eller tre elever, som uppfyller ovan nämnda villkor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anonym givares stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802482-2853
Adress:
  • Marie Cederschiöld högskola AB
  • Box 11189
  • 100 61 Stockholm
Telefonnummer:08 - 555 050 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS