ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till syfte att stödja vetenskaplig forskning och forskarutbildning i redovisning vid HHS. Med ämnet redovisning avses bland annat extern finansiell rapportering inklusive håll­barhetsfrågor, redovisningsbaserad finansiell analys, ekonomistyrning, revision och värdering inom ramen för alla typer av verksamheter, samt rättsregler av betydelse för redovisning och därtill angränsande ämnen. Forskningen och utbildningen skall vara inriktad på hur redovisning fungerar och kan användas i praktiken, samt att med hjälp av olika vetenskapliga metoder belysa nationella och internationella aspekter av ämnet.

Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att efter ansökan och ur sin förmögenhet utge ekonomiska bidrag till HHS, SIR och/eller forskarstuderande till bestridande av kostnader för postdoktoral forskning och forskarutbildning i redovisning vid HHS. Utöver personliga levnadskostnader för den disputerade forskaren eller forskarstuderanden, får i dessa kostnader även ingå sedvanliga indirekta kostnader för administration, kostnader för arbetsrum samt i förekommande fall kostnader för sedvanliga sjuk- och pensionsförsäkringar.

Förmögenheten får dock inte vara förbrukad före utgången av år 2030.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Forskning i redovisning till Minne av Professor Sven-Erik Johansson
Organisationsnummer:802480-2640
Adress:
  • Box 6501
  • 113 81 Stockholm
Telefonnummer:0703249993
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS