ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att verka till förmån för medlemmarna i familjen Bror Berggren, levande och kommande släktled med särskild inriktning på familjens engagemang inom mystik, magi, filosofi och levnadskonst, samt trygga försörjning och logi åt familjen. Likaledes kan stiftelsen, i mån av sina resurser, främja utvecklingen av metafysiska ämnen, mystik, magi, filosofi och levnadskonst, sprida kunskap kring dessa ämnesområden samt bidraga till en breddad användning av ur dessa discipliner härstammade metoder.

Stiftelsen skall sträva efter att bli en länk mellan släktleden och i samband därmed på bästa sätt söka bevara familjen Bror Berggrens hem intakt med därtill hörande lösöre.

Stiftelsen kan inom ramen för sina resurser, understödja de familjemedlemmar som ådagalagt särskilt intresse eller påtaglig fallenhet för mystik, magi, filosofi eller levnadskonst, samt bistå familjemedlemmar som p g a studier, sjukdom eller trångmål, av ekonomisk juridisk eller social natur är i speciell behov av understöd. Likaledes kan stiftelsen för familjens sammanhållning och trevnad, anordna resor, familjesammankomster och andra trivselfrämjande åtgärder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Familjeväktaren
Organisationsnummer:884402-0605
Adress:
  • Manuela Diaz Camacho
  • Östergatan 10
  • 828 38 EDSBYN
Telefonnummer:076-074 48 70
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS