ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen användes, enligt beslut av kyrkorådet eller den till vilken kyrkorådet delegerat sin beslutanderätt, till förmån för behövande inom Falkenbergs församling. Vid disposition av samfonden ska hänsyn tagas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som befinnes lämplig. Avkastningen av samfonden får icke användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Falkenbergs församlings samfond för sociala ändamål
Organisationsnummer:849000-8169
Adress:
  • Nygatan 41
  • 311 31 Falkenberg
Telefonnummer:0346-37100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:256 603 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS