ÄNDAMÅL

Att öka det kulturella intresset på landsbygden genom att bedriva kulturell verksamhet. Stiftelsens verksamhet ska bedrivas till förmån för allmänheten. Stiftelsen ska ha som ändamål att bedriva den verksamhet som är knuten till Heby Konsthall, Tegelbruksmuseum och skulpturstig. Stiftelsen ska också utveckla kulturintresset i landsortskommunen Heby genom att bl.a. anordna kurser och utställningar i anslutning till museet. För det fall stiftelsens ekonomi tillåter det, ska stiftelsen utge stipendier att stödja unga konstnärer i deras etablering efter avslutade studier vid Kungliga Konsthögskolan eller annan högskoleutbildning med konstnärlig inriktning. Stiftelsen får inte bedriva affärsverksamhet i vinstsyfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fagerudd
Organisationsnummer:802481-6178
Adress:
  • Norrgårdsgatan 1
  • 744 31 Heby
Telefonnummer:070-466 47 65
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS