ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att:a) Förvärva, förvalta, äga och avyttra tillgångar, såsom fast-och lösegendom -direkt eller indirekt, exempelvis genom annat bolag-med syfte att skapa en långsiktig värdetillväxt, att användas i enlighet med punkterna b och c nedan.b) Lämna bidrag till stiftarens arvingar i rakt nedstigande led, i första hand för studier på välrenommerat internationellt universitet eller motsvarande, upp till och med så kallad mastersnivå, och i andra hand för andra behov som stiftarens arvingar i rakt nedstigande led kan ha för sitt välbefinnande. Sådana behov kan exempelvis vara kopplade till kultur och idrott.c) Främja forskning och annan verksamhet som gynnar handel, industri, fastighet och mark samt liknande områden inom näringslivet, såväl nationellt som internationellt.Hela eller delar av de tillgångar som stiftaren tillskjutit vid bildandet av Stiftelsen får avyttras under förutsättning att innehavet ersätts med, så långt det är möjligt, motsvarande eller större innehav i annat eller andra bolag, med avseende på marknadsvärde och avkastningsnivå. Stiftelsen får därutöver; direkt eller genom dotterbolag förvärva, förvalta och äga tillkommande fast och lös egendom, utöva riskkapitalverksamhet, bilda dotterbolag och på andra sätt agera för en långsiktig förvaltning av och tillväxt av Stiftelsens egendom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Familjen CTG Jansson
Organisationsnummer:802481-5741
Adress:
  • B21 Invest
  • Box 5276
  • 102 46 Stockholm
Telefonnummer:070-7605078
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS