ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att verka för en väl fungerande och mer effektiv Europeisk finansmarknad, genom att förvärva aktier, fastigheter, fordringar och andra tillgångar i syfte att möjliggöra mer ändamålsenlig fmansiering, till nytta för aktörer på finansmarknaden och för samhället i stort, på sätt som närmare framgår av stiftelsens stadgar. Ändamålet kan vidare främjas genom bidrag till forskning och utbildning inom juridik och ekonomi rörande fmansmarknaden. Stiftelsens ändamål får dock även fullgöras genom annan verksamhet som förvaltaren bedömer lämplig vid var tid. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet inklusive upplåta rättigheter till stiftelsens immateriella rättigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Facilitator
Organisationsnummer:802481-6939
Adress:
  • GotYourBack AB
  • Narvavägen 12
  • 115 22  Stockholm
Telefonnummer:08 12 44 88 88
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS