ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ge barn och/ eller barnfamiljer, boendes inom Värmdö kommun, som lever i ekonomiskt trångmål en möjlighet att tillgodose sina eller sina barns behov i form av fritids-, skol-, medicin-, kultur-, musik-, idrotts- och övriga behovsuppfyllande artiklar. Möjlighet ska finnas också till att ansöka om checkar till livsmedelsinköp samt enklare restaurangbesök.
Stiftelsens ändamål är inte tillgodose den sökande ekonomisk försörjning och inte heller att skänka kontanter.
Artiklar som skänks ska skänkas i form av att stiftelsen införskaffar artiklarna anpassade efter den sökandes behov.
Stiftelsen ska inte ekonomiskt eller kontantmässigt sponsra föreningar, varken ideella eller professionella. Den är dock öppen för andra former av samarbeten. (Exempelvis om lngarö bordtennisklubb vill öppna en regelbunden tid för gratis pingisträning för barn så kan stiftelsen tillgodose utrustning men inte bekosta avlönad personal eller regelbunden lokalkostnad.) Lokalkostnader för att möjliggöra enskilda gratisevenemang riktade mot barn kan stiftelsen bekosta.
Stiftelsen beviljar inte ansökningar som inte är riktade till barn och/eller barnfamiljer.
Stiftelsen beviljar inte ansökningar som avser avlönad personal.
Stiftelsen ska verka för att i framtiden tillföra ytterligare kapital och därmed möjliggöra längre livstid samt att öka medlen för att bedriva ändamålet.
Stiftelsen ska bedrivas utan vinstintresse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ett hjärtligt Värmdö
Organisationsnummer:802482-4792
Adress:
  • Frentab AB
  • Box 26
  • 13421 Gustavsberg
Telefonnummer:070-7560521
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS