ÄNDAMÅL

Stiftelsens skall vara att tillgodose sådan verksamhet som de tingshusbyggnadsskyldige hittills svarat för men som staten, sedan denna övertagit lokalhållningsskyldigheten för underrätterna, av kostnadsskäl ej kan förväntas kunna i samma utsträckning tillgodose; härmed åsyftas särskilt dels inre inre och yttre förskönande av tingshuset samt underhåll av den befintliga parkanläggningen, dels personalvårdande och trivselfrämjande åtgärder inom tingsrätten såsom underhåll och nyanskaffning av inventarier till nämndemännens samlings- och lunchrum samt till kanslipersonalens lunchrum och dylikt dels ock fullföljande av traditionen att låta måla chefsdomarens porträtt för införlivande med domsagans samling av häradshövdingaporträtt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Skövde domsagas tingshusfond
Organisationsnummer:866600-5957
Adress:
  • Skaraborgs tingsrätt
  • Box 174
  • 541 24 Skövde
Telefonnummer:0500499252
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS