ÄNDAMÅL

Enligt testamente från 1969-02-13 skall donationsfondens medel användas för stipendier till dövstumma och svårt hörselskadade. Stipendierna ska användas för allmän eller yrkesutbildning eller såsom hjälp till start i ett yrke. Vid ansökan skall företräde ges i första hand åt person från Undersviks församling, därnäst från Hälsingland och i tredje hand från Norrland. Om ingen anmält sig med dessa företräden står stipendierna öppna för hela landet men begränsas då till tre år. Enligt permutationsbeslut från Kammarkollegiet 1981-03-04 får styrelsen från fall till fall besluta om stipendiernas storlek per år och person. Enligt beslutet får den årliga avkastningen i andra hand användas som anslag till hörselfrämjande åtgärder till föreningar och institutioner, som arbetar för bättre villkor i samhället för döva och hörselskadade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik Olssons, Rutäng, donationsfond
Organisationsnummer:886500-4439
Adress:
  • Arbrå-Undersviks församling
  • Kyrkbyn 4927
  • 821 62 ARBRÅ
Telefonnummer:0278-400 23
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:597 981 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS