ÄNDAMÅL

Stiftelsens fond har till ändamål, att sedan fondens kapital uppgår till trehundratusen (300 000) kronor, av behållna avkastningen lämna hjälp och understöd åt den eller dem av brukspatron Fredrik Canells syskonbarn eller deras avkomlingar, som av utsedda förtroendemän må anses vara mest i behov och eljest bäst förtjänta därav, samt att då inga syskonbarn eller deras avkomlingar efter brukspatron Canell vidare förefinnas, årligen utbetala 9/10 av fondens nettoavkastning till Järnskogs kommun att användas till kommunens bästa efter kommunalfullmäktiges prövning och beslut. (Järnskogs kommun ingår sedan 1971 i Eda kommun.)

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erika och Fredrik Canells fond
Organisationsnummer:172002-7976
Adress:
  • Mats Rosenlund
  • Torsslowsbacken 6
  • 129 37 HÄGERSTEN
Telefonnummer:070-591 56 58
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:928 629 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS