ÄNDAMÅL

Avkastningen ska årligen utdelas i form av två eller flera stipendier till läkare, sjuksköterskor eller vårdbiträden med medicinkliniken respektive öronkliniken på lasarettet i Västerås kommun. För erhållande av stipendium förutsätts att vederbörande bedriver forskning eller vidareutbildning sig inom specialiteterna medicin och öron.Beslut om utdelande av stipendium fattas av sjukvårdsstyrelsen eller den eller de som styrelsen delegerar beslutsrätten till. Klinikcheferna vid medicin- respektive öronkliniken ska lämna sjukvårdsstyrelsen förslag på lämpliga kandidater. Om sjukvårdsstyrelsen så bestämmer ska viss del avsättas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Erik och Gunhild Langenfors stipendiefond
Organisationsnummer:878002-3266
Adress:
  • Landstinget Västmanland
  • ingång 4
  • 721 89 Västerås
Telefonnummer:011-174579
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS