ÄNDAMÅL

Enligt Kammarkollegiebeslut 1991-09-26 ska avkastningen användas till kristen barn- och ungdomsverksamhet, till bidrag åt sjuka, handikappade och/eller föräldralösa barn eller till aktiviteter för sådana barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Enskilda Barnhemmet Salem
Organisationsnummer:885001-9863
Adress:
  • Gävle Diakoniförening
  • Norra Stapeltorgsgatan 11
  • 803 20 GÄVLE
Telefonnummer:026-17 04 48
E-post:annelie.ekstrand@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:193 870 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS