ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att använda avkastning från aktieinnehav och andra tillgångar till främjande av allmännyttiga ändamål såsom filantropiska initiativ, social hjälpverksamhet, utbildning, konst, kultur, miljö, hållbarhet och mångfald. Ändamålet kan exempelvis tillgodoses genom bidrag till andra allmännyttiga organisationer som bedriver verksamhet som om fattas av stiftelsens ändamål, genom deltagande i strategiska partnerskap och socialt entreprenöskap samt genom påverkansinvesteringar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen EQT Foundation
Organisationsnummer:802481-2821
Adress:
  • EQT AB
  • Box 16409
  • 103 27 Stockholm
Telefonnummer:08-50655300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:89 957 727 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS