ÄNDAMÅL

30% skall tillfalla Svenska Stiftelsen för Frälsiningsarmén, Box 5090, 102 42 Stockholm, att utgöra ”Elsa och Arne Jarlefors fond”. Det är vår önskan att den årliga avkastningen användes för arbete med döva och synskadade i Sverige. Medel kan användas för sommarvistelser och/eller uppmuntran av olika slag samt understöd till studier för handledare för döva och synskadade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elsa och Arne Jarlefors fond
Organisationsnummer:802424-2813
Adress:
  • Sv stiftelsen för Fräslingsarmén
  • Box 5090
  • 102 42 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-56228200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS