ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Sparbanken Gripen AB eller, om denna bank skulle ha upphört, i annat svenskt bankaktiebolag i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer ochvärderingar bevaras och utvecklas och annars, om stiftelsen avyttrat del av eller samtliga sina aktier i Sparbanken Gripen AB mot annat vederlag än aktier i annat bankaktiebolag, genom att med den löpande avkastningen på sin förmögenhet anordna seminarier eller utge skrifter till belysning av sagda idéer och värderingar. Utan hinder av det nu anförda får dock stiftelsen med den löpande avkastningen på sin förmögenhet dela ut bidrag till fysiska eller juridiska personer i syfte att främja näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis inom de kommuner där Sparbanken Gripen AB är eller var verksam.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gripen
Organisationsnummer:802424-0155
Adress:
  • Storgatan 51 B
  • 262 32 Ã„ngelholm
Telefonnummer:0767-998 333
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS