ÄNDAMÅL

Stiftelsen syfte är att lämna understöd till barn i tredje världen för beredande av undervisning eller utbildning i Sverige och utomlands. Utbildningen skall dock i första hand äga rum i destinatärens hemland. Stiftelsen får också stödja vård och uppfostran av barn. Häri ingår också att lämna bidrag till plastikoperationer för barn med gomspalt eller annan medfödd defekt.
Flickor skall ha företräde till understöd.
Bidrag till utbildning skall om möjligt lämnas till destinatären under hela skolgången, som även får omfatta studier över motsvarande svensk grundskolenivå. Vid anslgsgivningen skall särskild hänsyn tas till personer som avser att arbeta i sitt hemland efter avslutade studier.
Stiftelsen skall främja sitt syfte genom att lämna anslag till enskilda personer, grupper eller institutioner. Styrelsen får besluta om närmare principiella riktlinjer (policy) för anslagsgivningen för ett eller flera år i taget.
Anslagsgivningen skall så långt det är möjligt fullföljas på ett sådant sätt att Stiftelsen uppfyller villkoren för begränsad skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § Inkomstskattelagen (1999:1229) eller motsvarande senare lagstiftning.
Stiftelsen får anlita annan för att ta fram underlag för och föreslå vilka som skall få anslag ur Stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bengt, Virginia och Karin Håkanssons Stiftelse
Organisationsnummer:802424-9842
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS