ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att räntan efter godfinnande får användas till Museet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Donationsfonden
Organisationsnummer:846500-7576
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 Malmö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Att bidraga till att logebröder erhåller en så bekymmersfri ålderdom som möjligt samt att bidraga till tivselbefrämjande åtgärder för logebröderna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Donationsfonden
Organisationsnummer:802002-1278
Adress:
  • Odd Fellow logen nr 13 Gustaf Wasa
  • Västra Trädgårdsgatan 11 A
  • 111 53 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4114347
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS